Egzamin TOEIC w semestrze letnim już za nami. Dziękujemy zdającym za udział i zapraszamy chętnych podczas kolejnej sesji, która odbędzie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19. Zdjęcia z ostatniej sesji można znaleźć w zakładce Galeria.


Rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC Listening & Reading (język angielski) dla wszystkich studentów, którzy chcieliby uzyskać międzynarodowy certyfikat będzie odbywać się w systemie UL (https://zapisy.uph.edu.pl)

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system w momencie zapisania się na egzamin i widoczna w zakładce PŁATNOŚCI w USOSWeb wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności.

Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Wyniki egzaminów zostaną podane przez system USOSWeb. Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Certyfikat można zamówić przez zakładkę PODANIE w systemie USOSWeb. Po złożeniu w ten sposób podania zostanie naliczona opłata za certyfikat, która będzie widoczna w zakładce PŁATNOŚCI w systemie USOSWeb. Szczegóły  – patrz Regulamin.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres marta.czarnocka(at)uph.edu.pl (Marta Czarnocka).

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia i potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem swojej biegłości językowej.